Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynajem statków

Czy wynajęcie żaglówki dla celów szkolenia stanowi koszt uzyskania przychodów w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.2005 r. (data wpływu do Urzędu: 06.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnio ...

Dotyczy opodatkowania usług pośrednictwa przy zawieraniu umów najmu statków na czas (time charter).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług pośrednictwa przy zawieraniu umów najmu statków na czas ("time charter") stwier ...

Usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego – symbol PKWiU 61.20.1, które są wymienione w pozycji 146 ww. załącznika do ustawy, a więc firma ta słusznie opodatkowała sprzedaż biletów na świadczenie tych usług stawką podatku VAT w wysokości 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czarteru jachtu i usług turystycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

-prawidłowości opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług czarteru jachtów i usług turystycznych, -prawa do skorygowania należnego podatku VAT, -ustalenia prawidłowego sposobu wystawiania faktur VAT z tytułu świadczonych usług czarteru jednostek pływających oddawanych do dyspozycji poza terytorium kraju, jeżeli okres czarteru jest krótszy niż 90 dni, -ustalenia czy zakup usług najmu jednostek pływających oddawanych do dyspozycji poza terytorium kraju, jeśli wynajem jednostek pływających jest krótszy niż 90 dni, rodzi obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Generowanie strony w 50 ms