Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upoważnienie ustawowe

Czy w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacone na podstawie zawartej ugody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskiem z dnia 10.01.2006 roku, uzupełnionym w dniu 15.02.2006 roku podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób f ...


Generowanie strony w 10 ms