Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: diecezja

Czy w przypadku gdy jedynym wspólnikiem w spółce jest diecezja, korzystająca ze zwolnienia na mocy art. 8 pkt 3, wniesiony wkład do spółki lub podwyższenie kapitału podlega odliczeniu od podstawy opodatkopwania?

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. nr 8 , poz.60 z późn.zm. / - w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania na podstawie postanowienia z dn. 22 marca 2006r. nr PO/436/02/0001/06 - zmienia się ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie z dn.26.01.2006r. nr PM/436 - 1/06 , udzielające Wydawnictwu "........ ...

Jaką stawkę VAT stosować na usługi budowlane prowadzone w budynku archidiecezji, który w 70% powierzchni jest przeznaczony na mieszkania księży i sióstr zakonnych, a w 30 % na księgarnię i salę spotkań religijnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 29.11.2006 r. znak L.dz.3084/06 w sprawie ...

Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży zagranicznych w wysokości przysługujących pracownikom i tym samym złożenia korekty zeznań PIT 36 za rok 2004, 2005, 2006?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

1. Czy Parafia Rzymskokatolicka realizując powyższą inwestycję może odzyskać koszt podatku od towarów i usług? 2. Parafia zrealizowała inwestycję postaci remontu elewacji oraz wymiany pokrycia dachu przy zabytkowym kościele. Celem prac nie jest generowanie przychodów. Nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, a Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wnioskodawca w marcu 2011 r. zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu kościoła”. Inwestycja przy udziale środków finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Osi 3 Odnowa i rozwój wsi. Po zakończeniu zadania inwestycja ta będzie stanowiła własność Parafii i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – remont kościoła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Odzyskanie podatku VAT – parafia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 114 ms