Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ekspozycja

Czy umowa ekspozycji rodzi jakikolwiek obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 10.01.2006r. uzupełnionego w zakresie podatku dochodowego w o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przez wywozu obrabiarek do krajów Unii Europejskiej w ramach umowy ...

Czy nieodpłatne i bezzwrotne przekazanie takich materiałów wspierających sprzedaż jset opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania materiałów o charakterze użytkowym, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, ż ...

Czy umowa ekspozycyjna rodzi jakikolwiek obowiązek z tytułu podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Fabryki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług umowy ekspozycyjnej stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest pr ...

Czy zakup towarów handlowych przeznaczonych na stałą ekspozycję w sklepie winien być zaksięgowany w kosztach zakupu towarów, a na koniec roku podatkowego wykazany w remanencie ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 , oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / t.j. z 2000r., Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm. / w związku z Pana wnioskiem z dnia 15.02.2006r. / data wpływu do ...

Czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące usług takich jak: testowanie nowych produktów, usługi marketingowe, reklamowe, logistyczne, promocyjne, pośrednictwa handlowego oraz inne mające na celu intensyfikację sprzedaży, świadczonych przez odbiorcę towarów oraz usług świadczonych przez dystrybutora są kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowanych stawek dla dostawców marketu za usługi spedytora, 5/ usługi promocyjne udostępnienia powierzchni do ekspozycji plakatów i innych materiałów, usługi reklamowe - gazety i ich dystrybucja, udostępnianiu analiz sprzedaży artykułów, opracowaniu projektu koncepcji dostosowania asortymentu do wymagań rynku, usługi zarządzania relacjami z klientem)? Ponadto w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy po min. 1 roku współpracy, odbiorcy przysługuje opłata końcowa. Spółka po zakończeniu akcji promocyjnej Odbiorcy zobowiązana jest przyjąć zwrot określonej ilości niesprzedanego w promocji towaru.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych tworzonych na ekspozycje związane z emisją bonów korporacyjnych, nabywanych bezpośrednio od emitenta.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.07.2006r. Nr DPP/34/2006, uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2006r. nr DPP/8/W/2006, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zaliczenia d ...

Czy wydatki na zakup regałów i stojaków opatrzone logo Spółki, w które Spółka wyposaża punkty sprzedaży Klientów są kosztem uzyskania przychodów nie podlegającym limitowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Stojaki i regały służą uwidocznieniu sprzedaży produktów Spółki prowadzonej przez Klientów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 04.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Po ...

Czy wydatki na 1) nabycie/wytworzenie udostępnianych kontrahentom-punktom handlowym materiałów „point of sale” („materiały wsparcia punktu sprzedaży” – przedmioty i urządzenia służące wyeksponowaniu i zareklamowaniu wyrobów Spółki, np. listwy napółkowe, bannery i szyldy reklamowe, plakaty, naklejki, standy, kasetony, maszyny, lodówki, automaty, meble, opatrzone logo), które pozostają własnością Spółki, w zamian za zobowiązanie do wykorzystania ich do ekspozycji i sprzedaży wyłącznie produktów Spółki oraz 2) serwis tych urządzeń są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 września 2006 r. (data wpływu 14 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy jest kosztem uzyskania przychodów Spółki wynagrodzenie wypłacane sieci sklepów / punktom handlowym za realizację odpowiedniej wysokości obrotów produktami Spółki oraz, na podstawie porozumień o współpracy, za usługi reklamowe i promocyjne (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktom Spółki w sklepach, stałe zapełnianie półek produktami, sprawne wprowadzanie nowych produktów w sklepach, wydawanie gazetek reklamowych, umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach, akcje promocyjne, otwarcie nowych sklepów i budżet powiększenia, konkursy, degustacje)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Generowanie strony w 35 ms