Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przestępstwo skarbowe

Czy wprowadzona od dnia 17 grudnia 2005 r. przepisem art. 1 pkt 34 w/w ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. zmiana art. 44 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, polegająca na wydłużeniu terminu karania przestępstw skarbowych, skutkuje wydłużeniem okresu przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków, ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp z o.o. z/s w Bielsku-Białej przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2006 r.(uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Generowanie strony w 8 ms