Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata do cukru

Spółka zwróciła się z zapytaniem: jaki jest moment zaliczenia do przychodów otrzymanej dotacji, oraz czy podlega ona zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy dopłaty (refundacje wywozowe) za eksport cukru, który nie może być sprzedany na rynku unijnym, wypłacane Spółce ze środków unijnych przez Agencję Rynku Rolnego są dopłatami bezpośrednimi przekazywanymi producentom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych .

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie stosowania przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawione w piśmie z dnia 20 marca 2006 r. jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem nr ...

Czy wyłączeniu podlega kwota kosztów uzyskania przychodu w przypadku otrzymania dopłaty (refundacje wywozowe) za eksport cukru, który nie może być sprzedany na rynku unijnym, wypłacone Spółce ze środków unijnych przez Agencję Rynku Rolnego.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawione w piśmie z dnia 20 marca 2006 r. jest prawidłowe. Uzasadnienie ...

Czy otrzymana dotacja do cukru nie stanowi przychodu firmy, który powinien być kwalifikowany jako dochód/przychód z działalności w SSE realizowanej na podstawie zezwolenia?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku K. sp. z o.o. z dnia 29.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.07.2005 r.) o udzielenie ...

Czy dochód uzyskany przez spółkę z tytułu "dotacji" (dopłat do cukru) powinien być zakwalifikowany jako dochód zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpacki ...

Czy odsetki od środków z "dotacji" (dopłaty do cukru) zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych powinny zostać zakwalifikowane jako dochód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.09.2005 r., ...

Czy oddzielna płątnośc z tytułu cukru stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu przedstawione w piśmie z dnia 27 marca 2007 r., jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pis ...

Czy „płatność cukrowa” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r. uzupełnionego pismem z dnia 16.04.2007 r. w sprawie opodatkowania oddzielnej płatności z tytułu cukru postanawia uznać za prawidłowe stan ...

Czy refundacje wywozowe, które podatnik otrzymuje w przypadku cukru kwotowego są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 22.06.2006 r., nr PD.423/17/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy oddzielna płatność z tytułu cukru stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za ...

Generowanie strony w 21 ms