Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód rozmontowany

Czy faktury VAT (rachunki) wystawione przez zarejestrowanego podatnika VAT UE na terytorium krajów UE lub niezarejestrowanego, potwierdzające nabycia powypadkowych samochodów przeznaczonych do rozbiórki, wymagają tłumaczeń dokonanych przez tłumacza przysięgłego, czy wystarczy przetłumaczenie we własnym zakresie?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 10.02.2006r. pismem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej dotyczącej wymogu tłumaczenia treści faktur dokumentujących nabycie ...

Czy części samochodowe pochodzące z rozbiórki pojazdów samochodowych są towarem używanym, i czy ich dostawa jest zwolniona z VAT?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 15.03.2006r. pismem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wysokości stawki VAT na sprzedaż części samochod ...

Czy dokonanie zmian w samochodzie polegających na wymontowaniu "kratki" i przekształceniu samochodów zakupionych jako ciężarowe (z przysługującym pełnym odliczeniem podatku VAT od zakupu) w samochody osobeowe, będzie skutkowało koniecznością zwrotu uprzednio odliczonego podatku VAT ?

Na podstawie: art. 14a - art. 14d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 16.03.2006 r. (uzupełniony w dniach 03.04.2006 r. i 11.05.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na dostawie części samochodowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...

w zakresie obowiązku wykazywania w spisie z natury części oraz innych elementów przeznaczonych do sprzedaży, pozyskanych z samochodów przeznaczonych do demontażu oraz sposobu ich wyceny, jak również opodatkowania tym podatkiem czynności nieodpłatnego nabycia pojazdów przeznaczonych do demontażu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 31 ms