Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kierowca

Czy diety z tytułu podróży słuzbowej pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy stanowią koszt uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług transportowych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdami samochodowymi, będącymi własnością zleceniodawcy. W/w usługi świadczy zarówno na terytorium kraju jak i Unii Europejskiej. Od miesiąca listopada 2005 zatrudnia pracownika w charakterze kierowcy. Zdaniem podatnika diety wypłacone praco ...

Czy świadcząc usługi kierowcy w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez pana w ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdami?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa pod ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: ustalenia, czy pracownikowi spółki zatrudnionemu na stanowisku kierowcy przysługują w związku z przejazdami opisanymi we wniosku diety i należności z tytułu podróży krajowych i zagranicznych, a jeśli tak, to czy są one objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PDOF.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznychstwier ...

- dotyczy zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Jacka W. zam. w O., ul. ... ../.., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie Nr PD/415-22/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. uznające za nieprawidłowe stanowisko w sprawie możliwości zaliczenia diet do kosztów ...


Czy nakłady ponoszone przez Podatnika z tytułu zwrotu kosztów podróży stanowić będą koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z o. o. z dnia 27 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 25 kwietnia 2006 r.), uzupełnionym dnia 14 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie uznania za k ...

- dotyczy zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana Leszka W. zam. w O. ul. ... ..., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie nr PD/415-16/06 z dnia 12.06.2006 r. uznające za nieprawidłowe stanowisko w sprawie możliwości zaliczenia diet do kosztów u ...

Czy koszt wydania karty kierowcy poniesiony przez Spółkę powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu Spółki?

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, ...

Czy diety z tytułu służbowych podróży zagranicznych przysługujące pracownikowi - kierowcy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu podania z dnia 3.07.2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 63 ms