Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: olej smarowy

Pytanie dotyczy udzielenia informacji o możliwości zwolnienia z akcyzy olejów przekładniowych, hydraulicznych i silnikowych do samochodów, ciągników rolniczych oraz sprzętu budowlanego.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem: 1. firma zamierza nabyć 20 litrów oleju przekładniowego, z zamiarem zużycia go do skrzyni przekładniowej samochodu ciężarowego. Olej ten na służyć do smarowania kół zębatych, wałków i innych elementów znajdujących się w skrzyni biegów, 2. firma budowlana, posiadająca samochody samowyładowcze typu wywrotka i dźwig załadowczy osadzony na samochodzie zamierza wyk ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dostawę olejów smarowych na potrzeby zaopatrzenia statków.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku VAT na dostawę olejów smarowych na potrzeby zaopatrzenia statków stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w ty ...


Podatnik zwrócił się z pytaniem, o wyjaśnienie wymogów związanych z dostawą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego na jednostki pływające, zawijające do polskich portów.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 czerwca 2006 roku Spółki XX na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-16/06/TS z dnia 23 czerwca 2006 roku, Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zm ...

Czy zakup a następnie sprzedaż towar o nazwie dwucyklopentadien klasyfikowany wg Podatnika pod symbolem PKWiU 24.14.12-15.43 oraz posiadający kod CN 29021980 będzie obciążony podatkiem akcyzowym?

Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16 maja 2005 roku oraz jego uzupełnienia z dnia 9 czerwca 2005 roku. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w za ...

Zapytanie dotyczy sposobu rozliczania ubytków olejów smarowych powstałych przy rozlewaniu w opakowania jednostkowe i ewentualnego naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od tych wielkości.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1,§ 2, § 3, § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - "Ordynacja Podatkowa" (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. nr 8 poz.60/05 z późn. zmianami) - po rozpoznaniu wniosku Podatnika z dnia 07.06.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Celnego w Łodzi wyjaśnia, że zgodnie ze stanem praw ...

Czy podmiot będący uprawnionym nabywcą w myśl art. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, może odsprzedawać wyroby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 5 bez pobierania stosownych oświadczeń, jednocześnie naliczając i odprowadzając należny podatek akcyzowy?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 12.07.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi postanawia, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawid ...

Podatnik zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, które wnioskodawca w następujący sposób klasyfikuje :1. oleje silnikowe, oleje do turbin, oleje do sprężarek i urządzeń ręcznych o napędzie pneumatycznym ( PKWiU 23.20.18-50.20, CN 2710 19 81 ),2. oleje hydrauliczne (PKWiU 23.20.18-50.30, CN 2710 19 83 ), 3. oleje przekładniowe, płyny do automatycznych skrzyń biegów, przemysłowe oleje przekładniowe ( PKWiU 23.20.18-50.50, CN 2710 19 87 ),4. oleje do obróbki metalu, oleje formierskie ( PKWiU 23.20.18-50.60, CN 2710 19 91),5. oleje transformatorowe ( PKWiU 23.20.18-50.70, CN 2710 19 93 ),6. smary morskie, smary do prowadnic i obrabiarek, smary stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne-czyszczące ( PKWiU 23.20.18-50.80, CN 2710 19 99 ),7. antyobladzacze i ochładzacze silników ( PKWiU 24.66.33-50.00, CN 3820 00 00 ), 8. płyn do sprzęgieł i hamulców ( PKWiU 24.66.33-30.00, CN 3819 00 00 ).Uważa, że nabyte w przyszłości wyroby nie będą podlegać podatkowi akcyzowemu na terytorium Polski ponieważ nie będą wykorzystywane jako paliwo napędowe lub do celów opałowych (art. 24 ustawy o podatku akcyzowym).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 02.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy podmiot będący uprawnionym nabywcą w myśl art. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, może odsprzedawać wyroby z zastosowaniem zwolnienia poboru akcyzy osobom indywidualnym, które złożą oświadczenie? (np. rolnikom).

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 12.07.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi postanawia, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawid ...

Zapytanie: Czy wykorzystywane przez Spółkę olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 do produkcji amortyzatorów samochodowych, dla potrzeb prowadzonej przez nią działalności gospodarczej stanowi sprzedaż w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, a w konsekwencji Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 24.07.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa uznajęstanowisko zawarte w zapytaniu dotyczące zakresu i sposobu zastosowania § 13 ust. 1 pkt 5 rozporz ...

Generowanie strony w 30 ms