Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo wyłączności zakupu i sprzedaży

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa wyłączności do produkcji i sprzedaży trzody chlewnej na rynku polskim.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r Nr. 8, póz. 60 z późn.), po rozpatrzeniu wniosku z grudnia 2005r. XXX Sp z.o.o. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa wyłączności do produkcji i sprzedaży trzody chlewnej na rynku polskim. - Na ...

Generowanie strony w 4 ms