Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sezonowość

Czy w przypadku środka trwałego używanego sezonowo przez 9 miesięcy w roku, należy dokonywać w miesiącach jego używania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1/12 rocznej amortyzacji ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku - pismo z dnia 23.03.2006r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dokonywania odpisów ...

Czy ustalona przed rozpoczęciem amortyzacji budynku (wykorzystywanego sezonowo) roczna kwota odpisów amortyzacyjnych będzie stała, natomiast miesięczny odpis amortyzacyjny (stanowiący koszt uzyskania przychodów) uzależniony będzie od liczby miesięcy, w których środek trwały - budynek będzie wykorzystywany.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...


Czy prawidłowo obliczono kwotę amortyzacji rocznej i miesięcznej w pierwszym roku użytkowania maszyny, biorąc pod uwagę fakt, że środek trwały był zakupiony w trakcie trwania roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

jeżeli w istocie działalność gospodarcza na terenie Belgii nie będzie prowadzona przez położony tam zakład - w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów - to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w państwie jego rezydencji, czyli w Polsce, na zasadach stosownych do wybranej formy opodatkowania, w tym przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w okresie zawieszenia działalności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

nieprawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, polegające na wystawianiu paragonów fiskalnych dwa dni przed terminem wykonania usługi, pomimo znajomości kwoty, którą usługobiorca będzie zobowiązany uiścić za wyświadczoną usługę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imien ...

Generowanie strony w 146 ms