Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opiekunka do dziecka

Czy osoba prowadząca gospodarstwo domowe jako strona umowy aktywizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnie 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.) ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego opiekunce do dziecka i czy musi za nią składać deklaracje podatkowe.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 10.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 21.03.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej ...

Generowanie strony w 9 ms