Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa aktywizacyjna

Czy osoba prowadząca gospodarstwo domowe jako strona umowy aktywizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnie 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.) ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego opiekunce do dziecka i czy musi za nią składać deklaracje podatkowe.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 10.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 21.03.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej ...

Czy na mocy art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wnioskodawczyni zachowuje ulgę z tytułu zatrudnienia pomocy domowej na czas nieokreślony, tj. do momentu rozwiązania umowy aktywizacyjnej zawartej na czas nieokreślony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy koszty związane z utrzymaniem samochodów oraz ich nabyciem, bądź leasingiem będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodu na mocy art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wynikającego z przedstawionej umowy oraz wystawionej zgodnie z jej brzmieniem faktury VAT na mocy art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wynikającego z przedstawionej umowy oraz wystawionej zgodnie z jej brzmieniem faktury VAT na mocy art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wynikającego z przedstawionej umowy oraz wystawionej zgodnie z jej brzmieniem faktury VAT na mocy art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 35 ms