Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: helikopter

Czy w trybie art. 103 pkt 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług powstał obowiązek obliczenie i wpłacenie podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do tut. organu 07.02.2006r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku obliczenia i wpłacenia podatku od towaró ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ultra lekkiego statku powietrznego oraz paliwa do jego napędu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms