Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Minister Finansów

Decyzją Ministra Finansów Nr PO4/j.v./94 Spółka uzyskała zwolnienie podatkowe w postaci zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów Spółki do wysokości stanowiącej 7.867.164 ECU. Pytanie Spółki dotyczy interpretacji art. 23 ust. 6 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, w szczególności jak ustalić przeliczenie wykorzystanego zwolnienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


Czy można wybrać uproszczony system wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym: 01.07.2006 r. - 30.06.2007 r.? Spółka w latach podatkowych: 01.07.2004 r. - 30.06.2005 r. i 01.07.2003 r. - 30.06.2004 r. oraz poprzednio korzystała z zaniechania poboru podatku na podstawie decyzji Ministra Finansów z 1993 r. i w CIT-8 nie wykazywała podatku do zapłaty, bo od podatku należnego odliczała ulgę przyznaną na podstawie tej decyzji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika prze ...


Czy na koniec roku 2007 Spółka posiada zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości faktycznie zgromadzonego kapitału 5.400.000 PLN, co stanowi 2.280.331,60 EUR, czy do wysokości zgromadzonego kapitału przeliczonego wg średniego rocznego kursu walut, tj. 8.626.266,48 PLN (kurs EUR 3,7829)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Potrącenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na podstawie art. 64 § 1 Ordynacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 7 ms