Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administrowanie bazami danych

Czy są w całości kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z organizacją i prowadzeniem programu przeznaczonego dla klientów dokonujących zakupów w sklepach Spółki, mającego na celu nagradzanie uczestników nabywających towary objęte programem kuponami uprawniającymi do uzyskania rabatu oraz informowanie ich o bieżących promocjach i wyprzedażach?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

W związku z powyższym Podatnik prosi o wyjaśnienie, w przypadku istnienia obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu, czy musi zmniejszyć o 100 % kwotę podatku VAT odliczonego przy zakupie tego pojazdu, w związku z faktem, że wykorzystywał samochód w działalności gospodarczej przez niepełny rok kalendarzowy.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 02.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.07.2006 r.), uzupełnione pismem z dnia 10.10.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 10.10.2006 ...

1. W jaki sposób i na jakiej podstawie środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą zostać przekazane do Spółki w zakresie kwoty nie stanowiącej zysku ze sprzedaży tj. kwoty jaka stanowiła równowartość wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości? 2. Czy ma to przybrać formę zwrotu części wkładu połączonego ze zmianą w umowie spółki komandytowej obniżające wartość wkładu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 4 ms