Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: znak bezpieczeństwa

Czy wydatki na uzyskanie znaków CE mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w okresie obowiązywania znaków, czy powinny być odniesione w ciężar kosztów roku podatkowego, w którym zostały poniesione ?

W dniu 15.05.2006r. jednostka złożyła w tut. organie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnie sprawie. Spółka będąc producentem wyrobów medycznych jest zobowiązana od dnia wejścia do Unii Europejskiej, tj. 01.05.2004r. do oznakowywania swoich wyrobów zn ...

Generowanie strony w 69 ms