Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

Czy i w którym momencie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym kaucje na opakowania jednostkowe środków niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych otrzymane od klientów Spółki przy sprzedaży tych środków, a nie zwrócone klientowi za nie wywiązanie się przez niego z obowiązku zwrotu odpadów opakowaniowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 9 ms