Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: teren zamknięty

Jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniacych funkcje mieszkalną?

Na podstawie art. 14b. § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 14 marca 2006 r. na postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 marca ...

Określanie stawek podatku

Na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej R Z I w S, zwany dalej „R Z", wystąpił do Prezydenta Miasta Koszalin z wnioskiem o interperatację prawa podatkowego w zakresie dopuszczalności stosowania stawki określonej w art. 5 ust. 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniących funkcję mieszkalną. Zdaniem podatnika, do wy ...

Rejonowy Z. I. w B. pismem z dnia 13 kwietnia 2006r. Nr 2447/WN i ZW zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji budynków zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy do grupy budynków mieszkalnych.

Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 1a, ust. 1 pkt 1 oraz art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)postanawia uznać budynki przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy odbywających s ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Powiat inwestycji polegającej na modernizacji bazy dydaktycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 32 ms