Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowizja biura maklerskiego

Czy związane z obsługą transakcji wcześniejszego wykupu Obligacji celem ich umorzenia Koszty Wykupu, tj. koszty obsługi prawnej, prowizje bankowe, prowizje biura maklerskiego, stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie wcześniejszego wykupu obligacji w celu ich umorzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca 2006r. nr PDII/415-34-3/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarząd ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty poniesione w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup akcji oraz koszty orowadzenia rachunku przez biuro maklerskie?

Podatnik złożył zeznanie podatkowe PIT-38, w którym nie odliczył poniesionych kosztów i zapłacił podatek w pełnej wysokości. Wątpliwość podatnika dotyczy poniżej przedstawionego zagadnienia: 1) czy do kosztów uzyskania przychodu podatnik ma prawo doliczyć koszty poniesione w związku z zaciągniętym kredytem na zakup akcji na rynku pierwotnym? Przez koszty rozumie sie prowizję pobieraną przez Bank ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ponoszonych opłat bankowych za zarządzanie w ramach świadczonej "umowy o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie przez MILLENIUM TFI SA".

W dniu 09 maja 2007r. Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ponoszonych opłat bankowych za zarządzanie w ramach świadczonej „Umowy o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie przez MILLENIUM TFI SA”. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni osiąga przychody z ...

Czy koszty poniesione przez Wnioskodawczynię można zakwalifikować jako wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms