Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: omyłka

Czy w przypadku gdy nabywca stwierdzi pomyłkę w sposobie określenia nabywcy, adresu, nip-u należy wystawić notę korygującą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 23 lutego 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania not korygujących stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe ...

Czy omyłkowe wystawienie faktury VAT przez bank zwolniony przedmiotowo od podatku - świadczenie usług finansowych i podmiotowo w stosunku do działalności ubocznej - na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, powoduje utratę zwolnienia podmiotowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 05.10.2005 r., doręczonego do tutejszego Urzędu w dniu 07.10.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Czy błędnie wykazana transakcja sprzedaży towarów wpłynie na powstanie dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 oraz na podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatkuu dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej uznania, iż błędnie wykazana transakcja nie wpłynęła na po ...

Korygowanie faktury VAT (błędy w nazwie, adresie lub NIP) za pomocą noty korygującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, stanowiącego sumę kwot podatku określonych w otrzymanych fakturach z tytułu nabycia towarów i usług, w sytuacji gdy faktury wystawione przez kontrahenta Wnioskodawcy zawierają błędny numer NIP, a wystawca nie wskazał w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska, ale podpisał wystawioną przez siebie fakturę swoim imieniem i nazwiskiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 4 ms