Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługa wypożyczenia

Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaką winien zastosować stawkę podatku VAT na usługi wypożyczania kosiarek do strzyżenia trawników.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ...., zamieszkałego w ...., z dnia 27 czerwca 2005 roku (data wpływu 29.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 19 lipca 2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy mam obowiązek ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży usług w sytuacji, gdy od 2004 roku prowadzę wynajem przyczep samochodowych i lawet (symbol zgodny z PKD 71.21.Z, symbol PKWiU 71.21.11), a w roku 2006 rozszerzyłam działalność o konserwację i naprawę pojazdów samochodowych – usługi naprawy i wymiany opon i felg samochodowych (symbol zgodny z PKD 50.20.A, symbol PKWiU 50.12.13) oraz sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów – sprzedaż używanych opon i felg do samochodów (symbol zgodny z PKD 50.30.B, symbol PKWiU 50.30.21)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 września 2006r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej w 2006r. uznaje stanowisko podatnika za prawidłow ...

1.Czy można odliczyć podatek naliczony VAT w związku z poniesionymi kosztami na adaptację i modernizację kuchni oraz jej wyposażenia, w sytuacji gdy kuchnia ta będzie służyła obsłudze gości oraz domownikom?2.Z jaką stawką podatku VAT należy wystawiać faktury w związku ze świadczeniem usług:- wynajem pokoi gościnnych,- wyżywienie gości.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi agroturystyczne świadczone we własnym gospodarstwie rolnym poprzez adaptację poddasza domu mieszkalnego na pokoje gościnne. W związku ze świadczeniem usług agroturystycznych podatnik będzie również wydawał posiłki dla gości oraz w przyszłości wypożyczał sprzęt turystyczny. Stanowisko Strony:1. ...

Czy można odliczyć podatek naliczony VAT w związku z poniesionymi kosztami na zakup sprzętu rekreacyjnego w postaci rowerów górskich i quadów, które podatnik będzie wypożyczał?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi agroturystyczne świadczone we własnym gospodarstwie rolnym poprzez adaptację poddasza domu mieszkalnego na pokoje gościnne. W związku ze świadczeniem usług agroturystycznych podatnik będzie również wydawał posiłki dla gości oraz w przyszłości wypożyczał sprzęt turystyczny. Stanowisko Strony: Z ...

Z jaką stawką podatku VAT należy wystawiać faktury w związku ze świadczeniem usług wypożyczania sprzętu turystycznego (rekreacyjnego)?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi agroturystyczne świadczone we własnym gospodarstwie rolnym poprzez adaptację poddasza domu mieszkalnego na pokoje gościnne. W związku ze świadczeniem usług agroturystycznych podatnik będzie również wydawał posiłki dla gości oraz w przyszłości wypożyczał sprzęt turystyczny. Stanowisko Strony:Zd ...

Stawka podatku VAT na usługę wyżywienia świadczoną w stołówce szkolnej mieszczącej się w internacie na rzecz uczniów szkoły, którzy korzystają z obiadów i płacą za nie osobiście, ale nie mieszkają w internacie oraz wychowanków internatu będących uczniami szkoły oraz na rzecz uczniów innych szkół, za których płaci ich szkoła (np. uczniowie – uczestnicy konkursu organizowanego w naszej szkole, sportowcy przybyli na zawody sportowe oraz wychowanków internatu, którym odpłatność za żywienie finansuje GOPS (na podstawie wystawianych co miesiąc na GOPS faktur VAT).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 26 ms