Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata legalizacyjna

Czy zasadnym jest nie naliczanie podatku VAT od opłaty legalizacyjnej odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan oraz odmierzaczy paliw ?

P O S T A N O W I EN I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie działając na podstawie art.14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst:Dz.U. Nr 8 poz.60 z dnia 04 stycznia 2005r ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22.05.2006r uzupełnionego w dniu 08.06.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Jaką należy zastosować stawkę VAT w przypadku obciążania kontrahenta kosztami opłat za czynności legalizacji urządzeń wykonywane przez Urzędy Miar? Czy Spółka wystawiając fakturę VAT na kontrahenta może wykazać dwie pozycje – usługa legalizacji dokonana przez Urząd Miar jako usługa zwolniona (zgodnie z załącznikiem 4 poz. 6 -ex 75) oraz usługa dodatkowa ze stawką 22%, czy raczej powinna zastosować jedną stawkę podatkową?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 5, art. 8 i art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmiana ...

Czy opłata legalizacyjna dotycząca samowoli budowlanej w wysokości 50.000 zł jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności Skarbu Państwa oraz obowiązek wystawienia deklaracji PIT 8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Czy opłata legalizacyjna nakładana w trybie przepisów prawa budowlanego jest kosztem uzyskania przychodów to znaczy, powiększa wartość wybudowanego w ten sposób środka trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Otrzymany przez Spółkę zwrot opłaty legalizacyjnej, nie będzie stanowił dla niej wynagrodzenia za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ani świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nie wiąże się ona z żadnym świadczeniem na rzecz wypłacającego (Korzystającego). Tym samym, czynność ta nie może być udokumentowana fakturą VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie musi ujmować w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym zwrot otrzyma.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 22 ms