Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga rehabilitacyjna

Czy poniesione wydatki na prace remontowe, można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając jego stanowisko odnośnie wydatków na re ...

Czy z tytułu wydatków ponoszonych na „osobistego asystenta” niepełnosprawnej nieletniej córki, matka może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł w 2007 roku?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.03.2007 roku w sprawie udzielenia interp ...

Czy wydatek związany z zakupem pompy insulinowej dla niepełnoletniej córki, która ma orzeczenie o niepełnosprawności można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr. 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 6, ust. 7a pkt 3, ust. 7b, 7c i 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 14, poz.176 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2007r. uzupełnionego pismem z ...

Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej polegającej na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych w związku z wykorzytywaniem samochodu osobowego dla potrzeb dowozu żony na chemioterapię w sytuacji, kiedy jedynie małżonek figuruje w dowodzie rejestracyjnym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 01.06.2007 roku (data wpływu 26.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odliczenia od dochodu wydatków ponies ...

Czy mogę odliczyć od dochodu pieniądze wydane na zapewnienie opieki niepełnosprawnemu bratu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 17 maja 2007 r. (data wpływu ...

Dotyczy odliczeń od dochodów w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.

W rozpatrywanym wniosku z dnia 18 maja 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2007r., zapytująca, zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest matką 15-letniej córki, która jest dzieckiem od urodzenia niepełnosprawnym, zaliczonym do osób niepełnosprawnych postanowieniem ...

Pytanie brzmi, czy przedłożone dokumenty takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu renty socjalnej, zaświadczenie lekarski o stałym ciągłym leczeniu od 2003 roku, dowód rejestracyjny samochodu osobowego, dowód opłaty OC, dowód opłaty za przegląd techniczny w danym roku, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu ortopedycznego stanowią podstawę w pełni uprawiającą do skorzystania z ulgi na rehabilitacje w kwocie 2.280,00 zł. za 2006 rok i lata następne.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.2007 roku (data wpływu do urzędu 26.03.2007 rok) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie udokumentowania odliczeń z tytułu wydatków związanych z ulgą na doja ...

Wydatki na zakup wkłuć do pomp insulinowych a możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w pdof

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecka może odliczyć zakup roweru jako wydatki na cele rehabilitacyne?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2007 roku, który wpłynął w dniu 5.06.2007 roku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Wydatki na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, a możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w pdof

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 102 ms