Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek leśny

Jak należy opodatkowawać grunty leśne w przypadku ich wynajmu?

POSTANOWIENIE Wójt Gminy Grybów działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu 06.02.2006 r.) znak IN-224-19/06 uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2006 r. (data wpływu 06.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Generowanie strony w 6 ms