Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urlop zdrowotny

Dyrektor szkoły z którą mam podpisaną umowę o pracę, udzielił mi rocznego urlopu dla poratowania zdrowia z zachowaniem prawa do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawa do innych świadczeń pracowniczych. Do osiąganych przeze mnie przychodów szkoła, jako płatnik, nie stosuje kosztów uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł miesięcznie. Uważam, że postępowanie płatnika nie jest prawidłowe ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy należy uwzględniać koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Przedszkola Miejskiego o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uwzględniania kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pr ...

opodatkowanie równoważnika pieniężnego otrzymanego przez żołnierza zawodowego w zamian za wyżywienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 38 ms