Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: darowizna z poleceniem

Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 5 maja 2006 r. (data wpływu 8 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony na spłatę kredytu w banku, którym obciążona była otrzymana w darowiźnie nieruchomość, podlega zwolnieniu z 10% podatku dochodowego?

W dniu 23.03.2006r. podatniczka sprzedała nieruchomość i uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 67.000 zł. W dniu 03.04.2006r. złożyła oświadczenie, iż wydatkuje na cele mieszkaniowe przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości. W dniu 06.04.2006r. podatniczka otrzymała w darowiźnie połowę domu obciążonego długiem na rzecz Banku w wysokości 130.309,25 zł. Wartość całego domu wraz z długiem 210 ...

Czy umowa darowizny majątku dokonana przez rodziców na rzecz syna podlega podatkowi od czynności cywilnnoprawnych?

Podatnik zwraca się o przedstawienie skutków podatkowych,w podatku podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy darowizny majątkudokonanej przez rodziców na rzecz syna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), umowy darowizny podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych jedynie w c ...

Czy podatnik będzie miał obowiązek zapłaty podatku od darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz żony?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26.06.2007 r. (wpływ do US Kwidzyn dn. 29.06.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn. stwierdzam, że stanowisko przedstawi ...

Dotyczy podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006, Nr 217, poz. 1590) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Sk ...

Czy środki pieniężne otrzymane w formie darowizny od osób obcych za pośrednictwem fundacji na leczenie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizn pieniężnych od innych nabywców otrzymanych na budowę domu .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Skutki podatkowe darowizny z poleceniem mieszkania dzieciom w podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...Generowanie strony w 57 ms