Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pośrednictwo

Przychody z działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z 26.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wyjaśnia: - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?

W związku z pismem złożonym w dniu 28.01.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Fin ...

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...

Jaką stawką podatku VAT objęta jest prowizja z tytułu sprzedaży biletów promowych na liniach zagranicznych, na podstawie umowy agencyjnej zawartej z niemieckim przewoźnikiem?

Zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0 % stawką podatku VAT podlegają usługi, o których mowa w § 53 ust. 3, związane z usługami transportu międzynarodowego określonymi w § 54 ust. 1 i ...

- dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, dotyczących przewozu osób zarówno na przeloty krajowe, jak i międzynarodowe.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 28 stycznia 2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik jako agent ...

Zapytanie dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczonych pieniędzy i podmiot prowadzący lombard sprzedaje rzecz oddaną jako zabezpieczenie pożyczki.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych. Z pisma wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Pana usług lombardowych polegających na udzielaniu pożyczek pod zastaw rzeczy ruchomych, w przypadku zwrotu pożyczki jest kwota naliczonych odsetek pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wątpliwość P ...

Pragnę uprzejmie zapytać i jednocześnie prosić o pomoc w ustaleniu wysokości oprocentowania stawką ryczałtową.Od maja 2003r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego a ściśle rzecz ujmując, po podpisaniu umowy z firmą XXXX spółka z o.o. z siedzibą w XXXX zajmuje się pozyskiwaniem klientów indywidualnych (detalicznych) chcących dokonać zakupów materiałów budowlanych (pustaki, cement ...) lub maszyn i urządzeń rolniczych (ciągnik, kombajn ...). Klientami, których staram się pozyskać dla firmy XXXX są rolnicy indywidualni oraz osoby fizyczne.Moje zapytanie dotyczy ustalenia wysokości opodatkowania stawką ryczałtu, a mianowicie za rok 2003 dokonałem rozliczenia podatku ze stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, natomiast nie jestem pewien czy stawka ta nie powinna wynosić 3%.Z chwilą rzopoczęcia działalności gospodarczej to jest w maju 2003r. poprosiłem pracownika Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. o pomoc w ustaleniu wyskości stawki i ryczałtu. Ów pracownik bardzo uprzejmie poinformował mnie, iż stawka ta powinna wynosić 8,5%. Z chwilą dokonywania rozliczenia za rok 2003, składając PIT-28 poinormowano mnie, że świadczenie tego typu usług może być oprocentowane stawką ryczałtu w wysokości 3%. Dlatego też bardzo proszę o pomoc w określeniu wysokości stawki ryczałtu, czy ma to być 8,5% czy też 3%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, działając na podstawie przepisów art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr. 137, poz.926 z późn. zmianami) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004 r., informuje.Zasady opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 listopada 1 ...

Czy opłata abonentowa wnoszona przez taksówkarzy z tytułu umowy za korzystanie z usług centrali radiotxi jest zwolniona z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 24.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.01.2004 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje: Zgodnie z art. ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usługi pośrednictwa w dokonywaniu płatności za rachunki za tzw. "media"

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.09.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 05.09.2003 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z przedstawionym w Państwa piśmie stanem faktycznym jak również przedłożonymi opiniami klasyfikacyjnymi Urz ...

Generowanie strony w 41 ms