Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc zwrotna

Czy pracodawca postępuje prawidłowo potrącając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej części wypłacanych pracownikowi wynagrodzeń, która stanowi zapłatę za świadczone przez niegoo czynności z tytułu bezpośredniego uczestnictwa w realizacji projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.03.2006 r. (uzupełnionego wyjaśnieniami w dniu 05.05.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odno ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu chorych na dializy i udzielania pierwszej pomocy dializowanym pacjentom. Stacja Dializ jest częścią szpitala miejskiego. Czy przedmiotowe czynności są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew:uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.10.2006r. (data wpływu 27.10.2006r.), uzupełnione pismem z dnia 04.01.2007r., w przypadku klasyfikacji świadczonych przez Podatnika usług do grupowania statystycznego ex 85. Ze ...

Generowanie strony w 5 ms