Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: holownik

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dla sprzedaży holownika zaliczanego według klasyfikacji PKWiU 35.11.32-30.00?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana XXXXX z dnia 26 września 2005r. (data wpływu 27.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku ...

usługa holowania uszkodzonego samochodu, na zlecenie podatnika łotewskiego, dla której to usługi kontrahent Unijny podał swój numer identyfikacyjny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 8 ms