Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyładunek

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy posiadane przez niego pisemne zlecenie wykonania usługi zawierające nazwę statku z którego/na który jest wyładowany/załadowany towar i informacje potwierdzające jego pobyt w porcie gdyńskim jest wystarczającym dokumentem umożliwiającym zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: FK/34/2005 z dnia 15.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sp ...

Sposób opodatkowania należności (opłat) pobieranych od kontrahenta zagranicznego za czynności wyładunku i załadunku towarów, które są nieodłącznie związane z wykonywaną przez Spółkę usługą magazynowania towarów, w sytuacji, gdy Spółka nie wykonuje jednocześnie usługi transportu towarów.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 20.09.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 02.11.2006 r. (data wpływu 03.11.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Sposób opodatkowania należności (opłat) pobieranych od kontrahenta zagranicznego za czynności wyładunku i załadunku towarów, które są nieodłącznie związane z wykonywaną przez Spółkę usługą magazynowania towarów, w sytuacji, gdy Spółka jednocześnie wykonuje, na podstawie odrębnego zlecenia, usługę transportu towarów.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 20.09.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 02.11.2006 r. (data wpływu 03.11.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

ubytki podczas wyładunku piwa transportowanego cysternami samochodowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Świadczone przez Spółkę usługi załadunku, wyładunku, rozładunku, przeładunku i magazynowania będą świadczeniem złożonym, do którego będzie miała zastosowanie jedna stawka podatku. W związku z tym, że Spółka – jak wynika z treści wniosku - nie będzie w stanie prowadzić dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, która jest niezbędna dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 7-18 i 20-22 ustawy, przedmiotowe usługi będą podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Stawka podatku do usług związanych z przyjęciem lądowych środków transportu, ich wyładunkiem i załadunkiem oraz czynności dodatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 56 ms