Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwentarz żywy

Czy fakt, iż inwentarz żywy, stanowiący przedmiot prowadzonej działalności rolniczej, ostatecznie sprzedawany z podatkiem VAT, jest dodatkowo obiektem służącym do badań naukowych, których wyniki są zaliczone do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, nie stoi na przeszkodzie zaliczanie zakupów związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą do zakupów służących wyłącznie sprzedaży opodatkowanej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 06.02.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy przychód ze sprzedaży konia zakupionego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.); art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.); – po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 08.11.2006 r. (data wpływu: 10.11.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpr ...

Czy konie – stado podstawowe ok. 5-10 koni – należy zakwalifikować do środków trwałych i dokonywać ich amortyzacji wg indywidualnie ustalonej stawki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu sprzedaży działalności rolniczej, w zakresie dotyczącym inwentarza żywego, nie będzie na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy o pdop - objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy sprzedaż ruchomych składników majątku (maszyn, urządzeń, zapasów, produktów, inwentarza żywego) wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup norek do stada podstawowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup norek do stada podstawowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy prawidłowe będzie zaliczenie przez Spółkę kosztów nabycia stada, kosztów fermy w okresie wychowu i produkcji do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do „nieśności" (w okresie produkcji) oraz ilości „brakowań i upadków" (w okresie wychowu) a pozostałych kosztów w momencie sprzedaży stada prarodzicielskiego do ubojni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 51 ms