Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkty uboczne uboju

Jaką stawką podatku podatanik winien opodatkować sprzedaż poniższych produktów? Czy ma prawo zastosować 3% stawkę podatku od towarów i usług wobec towarów: mączki z piór, mączki drobiowej, mączki rybnej paszowej, mączki stabilizowanej, oleju rybnego Czy ma prawo zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży: oleju sojowego surowego, glutenu kukurydzianego, białka ziemniaczanego i melasy. Czy winien opodatkować podstawową 22% stawkę podatku od towarów i usług produkty: sprzedaż tłuszczu utylizacyjnego i śruty sojowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dni ...

Dostawa produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.89.14, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 22 ms