Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adaptacja pomieszczeń strychowych na lokal mieszkalny

Co jest przedmiotem sprzedaży, a co za tym idzie co jest podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, pomieszczenie strychowe, czy też mieszkanie całkowicie wykonane ze środków własnych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy w przedstawiomej sytuacji z tytułu ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy odprowadzić podatek VAT wg stawki 7%, czy też można skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2007 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego w ...

Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług najmu pomieszczeń.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2007r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wars ...

Czy w związku ze sprzedażą strychu zaadoptowanego na lokale mieszkalne Wspólnota zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nowopowstałego lokalu mieszkalnego Wspólnota Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży ww. mieszkań jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży powierzchni strychowej? Dochody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na remonty we Wspólnocie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego przez Wspólnotę Mieszkaniową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

„Czy dochód uzyskany ze sprzedaży poddasza zaadaptowanego na cele mieszkaniowe, a przeznaczony na fundusz remontowy tej nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Dotyczy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz czynszów z nich uzyskiwanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 101 ms