Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedwczesne odliczenie

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji nabycia usług, która jest udokumentowana fakturą wystawioną przed momentem świadczenia usługi, powstaje zgodnie z art. 86 ust. 12 z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług świadczonych np. kwartalnie, odliczenie powinno nastąpić w deklaracji za miesiąc kończący wykonanie usługi.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 06.12.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prz ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towaru od niemieckiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT, przed datą rejestracji w zakresie VAT-UE?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.11.2006 r. dotyczące zapytania odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towaru od niemieckiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT, przed datą rejestracji w zakresi ...

Generowanie strony w 8 ms