Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: autocysterna

Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXXX z dnia 18.04.2006r. (złożonym w Urzędzie Celnym w Kielcach w dniu 18.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy można magazynować gaz propan-butan z zawieszoną akcyzą w autocysternie ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 04.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa, uzupełnionego pismem z dnia 15. ...

Generowanie strony w 5 ms