Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazd nienormatywny

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa nabywanego do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony i zarazem niespełniających warunków art. 86 ust. 4?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem (sygn. DN/NE/5462/05) z dnia 26.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i za ...

Opodatkowanie opłat - za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych - pobieranych na postawie ustawy o drogach publicznych.

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych prz ...

Generowanie strony w 9 ms