Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kompetencje organu


Czy podatnik, który w 2005 r. pracował w Polsce i w Szwajcarii swoje dochody rozlicza w zeznaniu rocznym PIT-36 i czy stosuje w tym przypadku zasadę zwolnienia podatkowego ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie z dnia 08.05.2006 r. znak: Pd.1.406/1/2006 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismem z dnia 30.0 ...

Generowanie strony w 10 ms