Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólnota gruntowo-leśna

Czy przychody osiągnięte z działalności nierolnej i nieleśnej zwolnione są z podatku dochodowego, czy Wspólnota ma obowiązek składania deklaracji i czy jest podmiotowo zwolniona z ich składania ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Gruntowo Leśnej Miasta Małogoszcz z dnia 12.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia Wspólnoty z podatku d ...

Czy słusznie naliczany jest podatek od towarów i usług od sprzedaży drewna udziałowcom Wspólnoty Gruntowo – Leśnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy uzyskany przez Wspólnotę przychód z tytułu czynszu dzierżawnego przekazywany proporcjonalnie udziałowcom, podlega opodatkowaniu samodzielnie przez członków Wspólnoty, czy też Wspólnota Leśno-Pastwiskowa jest płatnikiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

W jaki sposób należy ustalić koszt własny sprzedawanych działek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży, pomniejszonego o 10% (darowizna) należy odprowadzić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy od kwoty przekazanej na budowę kościoła należy również odprowadzić podatek dochodowy – jeśli tak, to od jakiej podstawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


określenie statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz określenia czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż drewna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy przychody Wspólnoty osiągnięte z tytułu dzierżawy gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółka będzie płatnikiem tego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNAWYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI W związku ze skargą z dnia 22 października 2009r. (data stempla pocztowego 22 października 2009r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lipca 2009r. Znak:IBPB II/1/415-414/09/ASz w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkow ...

Generowanie strony w 54 ms