Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dodatki paszowe

dot. stawki podatku od towarów i usług znajdującej zastosowanie do dostawy związków fosforowych do mieszanek paszowych, klasyfikowanych według PKWiU do grupowań: 24.13.32-40.20 - fosforan dwuwapniowy oraz PKWiU 24.13.32-50.33 - fosforan jednowapniowy

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 kwietnia 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 11 kwietnia 2005 roku Nr 1433/NG/GV/443-52/2005/MP w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Stawka podatku na dostawę dodatków paszowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Na podstawie obecnie obowiązujących uregulowań, tj. na podstawie załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy Wnioskodawca ma prawo do stosowania od dnia 1 stycznia 2011r. dla dostawy towarów sklasyfikowanych w grupowaniach: PKWiU 15.7, PKWiU 24.15.30-19.00, PKWiU 24.20.14-90.00 oraz PKWiU 24.41.60-50.30 stawki podatku VAT w wysokości 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imien ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla produktu z ustalonym PKWiU: 21.10.60.0?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 31 ms