Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dziedziczenie ustawowe

Czy sprzedaż majątku firmy, odziedziczonego przez spadkobierców podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy sprzedaży można dokonać przed uiszczeniem podatku od spadków i darowizn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / t.j. z 2000r., Dz. U. , nr 14, poz . 176 z późn. zm. /, art. 922, art. 924 oraz art. 925 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny / Dz. U. ...

Czy wnioskodawczyni jest zwolniona z zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania (jeśli tak to w jakiej części)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tego udziału nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 9 ms