Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Rzecznik Praw Obywatelskich

Czy biegli sądowi opracowujący opinie na zlecenie sądów dla potrzeb postępowań sądowych obowiązani są płacić podatek VAT od wynagrodzeń przyznanych im przez sądy?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 28 kwietnia 2006r. nr PP/443-40-2/06 w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Podatniczka jest biegłym sądowym wykonującym opinie z zakresu finansów i bankowości na zlecenie sądu i pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu, nie prowadzącym działalności gospodarczej. Czy czynności wykonywane przez biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu VAT?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 czerwca 2006r. nr PP/443-51-1/06 w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 21 ms