Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pustostan


Czy koszty utrzymania pustostanów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ?

W dniu 14.03.2007 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębicach wniosek podatnika o interpretację przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przedmiocie czy koszty utrzymania pustostanów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem podatnika są to koszty u ...

Obowiązki płatnika w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych (pustostanów) na preferencyjnych warunkach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 23 ms