Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż niezaewidencjonowana


Czy sprzedaż nieruchomości nabytych przez dzieci od rodziców w drodze darowizny w 2007r. a sprzedanych przez nich przed upływem pięciu lat od nabycia, podlegać będzie zwolnieniu z 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2007r. (uzupełn. dn. 01 i 12.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko Pani, iż sprzedaż ...

Generowanie strony w 16 ms