Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi impresaryjne

Miejsce opodatkowania usługi impresariatu, tj. usługi polegającej na wynajęciu modelki z agencji Wnioskodawcy na rzecz zagranicznej agencji modelek.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2005, który wpłynął 9 listopada 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualne ...

Generowanie strony w 7 ms