Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż odpadów

Czy towar znaleziony, na który nie będzie wystawionej faktury zakupu może być ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionego przez Podatnika dowodu wewnętrznego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ...


Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki VAT przy świadczeniu przedmiotowych usług oraz opodatkowania sprzedaży odzyskiwanego srebra i asortymentowo wyselekcjonowanych. odpadów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży odpadków z żywienia zbiorowego, tj. zlewek ze stołówki, obierzyny z warzyw i roślin innemu podmiotowi gospodarczemu, u którego przedmiotowe odpady używane będą do skarmiania zwierząt (konie, kuce, psy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania odpadów produkcyjnych w oparciu o "cenę rynkową netto".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy sprzedaż materiału rozbiórkowego 30-letniego, nabytego bez podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Czy przychód uzyskiwany ze sprzedaży odpadów jest przychodem z działalności pozastrefowej, a w związku z tym podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w i ...

1. Czy dochody Spółki z tytułu sprzedaży złomu i innych odpadów poprodukcyjnych, powstałych w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym, korzystają ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, to czy pozastrefowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu i odpadów należy określić w wysokości: a) ceny nabycia materiału - gdy przedmiotem sprzedaży na złom jest zakupiony materiał, b) kosztu wytworzenia wyrobu gotowego - gdy przedmiotem sprzedaży na złom jest wyrób gotowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatek od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT zawierające podatek od towarów i usług ze stawką VAT 23% przy sprzedaży towarów, których grupowania PKWiU nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 142 ms