Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: regulamin organizacyjny

Czy koszty: związane z przelotami, zakwaterowaniem, dojazdem do i z lotniska, przejazdów miejscowych związanych z podróżą do Kanady, usług transportowych, najmu samochodu w Kanadzie, reprezentacji i reklamy i inne związane z realizacją zadań i prowadzeniem bieżących spraw Spółki, poniesione przez udziałowca, będącego Członkiem Zarządu, nie będącego pracownikiem zgodnie z prawem pracy, będą kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu 4 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Generowanie strony w 9 ms