Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mur

Czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom w ramach programu premiowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu tych towarów?

Działając na podstawie art.14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 7, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 15.05.2006 r. o ...

przywóz do kraju towaru zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Wspólnoty stanowi WNT, które rodzi skutki w zakresie obowiązku rozliczenia w Polsce podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z odnową muru przy kościele

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 32 ms