Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kaseta VHS

Czy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących dotyczy osób zajmujących się działalnością handlową, czy dotyczy też prowadzonej przez podatnika usługowej działalności gospodarczej polegającej na wideofilmowaniu uroczystości?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 07.09.2006r., a uzupełnionym pismem z dnia 18.09.2006r. w sprawie udzielenia interpr ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług w zakresie wideofilmowania za pomocą kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30 sierpnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyc ...

Podatnik prowadzi działalność polegającą na rejestracji audiowizualnej życia kulturalnego na zamówienie (wesela, studniówki itp. dla klientów indywidualnych oraz otwarcia wystaw, występów itp. dla placówek kulturalnych - muzea, domy kultury). Zarejestrowany na kasecie materiał montowany jest i zgrywany na kasety wideo lub płyty DVD wg życzenia klienta. Zdaniem podatnika § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących nie obliguje go do zainstalowania kasy rejestrującej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w związku z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z 2006 roku) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – po r ...

Generowanie strony w 6 ms