Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: plan restrukturyzacyjny

Intrpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji polegającej na poniesieniu wydatku na sporzadzenie planu restrukturyzacji oraz rozwoju grupy kapitałowej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Generowanie strony w 9 ms